Albania to kraj leżący w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach, który graniczy od północy z Czarnogórą, Republiką Kosowa, od wschodu z Macedonią, a od południa z Grecją. Cechuje się górzystym krajobrazem, ponad 75% powierzchni kraju zajmują góry. Większą część wybrzeża oblewają wody Morza Adriatyckiego, a niewielką od południa kraju wody Morza Jońskiego. W Albanii znajdują się 3 jeziora zaliczane do największych na Bałkanach. Są to jezioro Szkoderskie na północnej granicy z Czarnogórą